چرا پیام Wait For a Moment نمایش داده می شود

12 دی 1399

چطور می توانیم به شما کمک کنیم؟

چرا پیام Wait For a Moment نمایش داده می شود

شما اینجا هستید:

این پیام فایروال کلودفلر می باشد (برای محافظت در برابر حملات DoS یا DDoS) و به این علت نمایش داده می شود که VPN شما روشن است؛ در صورتی که VPN تان خاموش کنید دیگر نیاز نیستید تا چند ثانیه منتظر بمانید یا کپچا کامل کنید