اجرای Cronjob

17 آذر 1399

چطور می توانیم به شما کمک کنیم؟

اجرای Cronjob

شما اینجا هستید:
cronjob
Cronjob

برای اجرای cronjob از طریق مسیر زیر Cronjob خودتان را تنظیم کنید

Advanced >  Cron Jobs

و سپس آدرس اسکریپت و دیگر مقادیر درخواست شده را طبق لیست زیر تنظیم کنید و بر روی گزینه

Domain name: [1]
Every X minutes and Y hours : [2]
  1. نام دامنه
  2. این بخش دو حالت مختلف می تواند داشته باشد : الف) هر روز ساعت Y در دقیقه X ب) اگر مقدار ساعت را بر روی صفر قرار دهید هر X دقیقه ایی یکبار

هشدار : اجرای هر فایل باید در کمتر از 5 ثانیه به پایان برسد در غیر اینصورت سیستم به صورت اتوماتیک Cronjob را از صف حذف می کند